VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Verzoek tot stellingname Jan Bogerd

Utrecht, 11 oktober 2018

Geachte meneer Bogerd,

Het zal u niet ontgaan zijn, maar drie weken geleden heeft het kabinet haar financiële plannen voor dit jaar gepresenteerd. Waar we al een tijdje voor vreesden, werd daar bevestigd: de zogenaamde ‘doelmatigheidskorting’ zou toch echt werkelijkheid worden. Volgens de minister hoeft dit niet ten koste te gaan van de kwaliteit van het onderwijs, omdat onderwijsinstellingen hun geld gewoon doelmatiger moeten uitgeven.

Dit is pure fictie, en het is schadelijk naïef om te denken dat een korting van €183 miljoen op het onderwijs niet op het bordje van de student en de docent terecht gaat komen. Maar dat was niet de enige klap die we op prinsjesdag te verduren kregen. Bovenop de eerdergenoemde korting kondigde het kabinet een verdere bezuiniging, die komend jaar op het hbo al zal leiden tot een bezuiniging van 8 miljoen. Dit kan zo niet langer. Op deze manier wordt, zoals Anton Pijpers dat heel mooi omschreef, een hypotheek genomen op te toekomst.

Naar aanleiding van deze bezuinigingen heeft in de week van 24 september een landelijke actieweek plaatsgevonden onder de noemer van WOinActie, waarbij docenten en studenten van verschillende universiteiten op diverse manieren hun onvrede hebben laten horen. In Utrecht heeft er een debat plaatsgevonden en zijn er openluchtcolleges gegeven. Dat deze acties breed gedragen werden, bleek wel uit de overvloed van rode vierkantjes die door studenten en docenten gedragen werd. Maar niet alleen studenten en docenten schaarden zich achter deze actie; ook Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, gaf in een publiek statement aan achter de eisen van WoinActie, waaronder het schrappen van de doelmatigheidskorting en verdere bezuinigingen, te staan.

Nu is het erg mooi dat deze boodschap in alle lagen van de Universiteit gedragen wordt, maar deze bezuinigingen zijn niet alleen relevant voor het WO. Ook het HBO zal moeten bezuinigen de komende jaren, en zal daarmee onderwijskwaliteit in moeten leveren. De afbraak van het hoger onderwijs is een probleem waar we als sector tegen moeten strijden, en het is belangrijk dat ook de hogescholen zich achter deze boodschap scharen.

Daarom verzoeken wij u, namens heel studerend Nederland maar in het bijzonder namens alle studenten en docenten van de Hogeschool Utrecht, om een publieke booschap af te geven tegen onderwijsbezuinigingen, tegen de sloop van het onderwijs en tegenover de korting op onze toekomst en onze kenniseconomie. Wij verzoeken u op te komen voor de studenten die onder uw hoede staan, en het belang van goed onderwijs voor onze jeugd te onderstrepen. Samen staan we sterk, en alleen samen kunnen we zorgen voor verandering.

Met vriendelijke groet,

VIDIUS studentenunie
Tijn Tas 

Studentgeleding Hogeschoolraad HU
Jasmijn Simpson 

Stichting OSHU
Nigel van Hattum 

Vereniging MUST
Falco van Netten 

Fracties Personeelsgeleding Hogeschoolraad

Kwaliteit van Twee Kanten
Joost de Bruin 

OUR | NEW SCHOOL
Marvin Fernandes 

 

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief