VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Bestuursblog: Studentenwelzijn

Loes van den Bekerom

Welzijn speelt een belangrijke rol in het leven van studenten en de laatste jaren is hier steeds meer aandacht voor gekomen. Daarom heeft VIDIUS sinds 2016 een portefeuille ‘zorg’. Dit jaar draag ik, samen met Brechje, de verantwoordelijkheid voor deze portefeuille. Binnen deze portefeuille voeren we verschillende overleggen met externe partijen. Een voorbeeld hiervan is een maandelijks overleg, waarbij we om de tafel zitten met (beleids)medewerkers van gemeente Utrecht, Buurtteam Oost, Stichting GEZond en de hoger onderwijsinstellingen. Daarnaast komen we regelmatig samen met het Solgu, het stedelijk overleg lichamelijk gehandicapten Utrecht, om in kaart te brengen wat er nodig is voor Utrechtse studenten met een functiebeperking. Het is prettig om zo nauw contact te hebben met deze partijen en samen op te kunnen trekken om ons op die manier zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten voor het studentenwelzijn in Utrecht.

Naast het plegen van deze overleggen, voeren we ook verschillende activiteiten uit in het teken van studentenwelzijn. Zo ook afgelopen week, tijdens de zogeheten ‘welzijnsweek’. De Universiteit Utrecht heeft sinds dit jaar een welzijnsweek in het leven geroepen. Deze week is opgericht om aandacht te vragen voor het welzijn van studenten. VIDIUS heeft op verschillende manieren aan deze week bijgedragen.

Allereerst is er een training ‘Eerste hulp bij psychische klachten’ georganiseerd voor studenten. Deze training werd verzorgd door een medewerker van Indigo, een organisatie die psychische ondersteuning biedt door het verzorgen van voorlichting, zelfhulp, begeleiding en behandeling bij diverse klachten en problemen. Tijdens de training is er besproken wat de invloed is van stress, depressies en angststoornissen op het lichaam. Daarnaast is aan bod gekomen hoe je in deze situaties het beste kunt handelen, voor jezelf of voor een ander in jouw omgeving. Het was een erg leerzame training, waarbij een open sfeer heerste en er aandacht was voor alle vragen van de deelnemers. De training is zeker voor herhaling vatbaar!

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast hebben wij, in samenwerking met de studentassessor en leden van de faculteitsraad geesteswetenschappen, een centrale markt gecreëerd bij de Universiteitsbibliotheek in de Binnenstad. Hierbij hadden studenten de gelegenheid om op een groot bord te schrijven waar zij nou stress of juist energie van krijgen. Op deze manier werd er een mogelijkheid geboden voor studenten om hier kort bij stil te staan en hun ervaringen (anoniem) met anderen te delen. Ook konden studenten er, door middel van een memoryspel, achter komen welke zorgverleners er in Utrecht zijn en waar je op de juiste plek bent met je zorgvragen. Het is namelijk gebleken dat een groot deel van de studenten niet bekend is met de verschillende zorgverleners en hun functies in Utrecht. Om de hardwerkende studenten daarnaast in het zonnetje te zetten, werd er niet alleen gratis koffie en thee uitgedeeld, maar werden de studenten ook beloond met een complimentje!

 

 

 

 

 

 

Naast deze activiteiten tijdens de welzijnsweek, zet VIDIUS zich ook op andere manieren in voor studentenwelzijn. Om bij te dragen aan de informatievoorziening voor studenten is een zorgpagina ontworpen op onze website (www.vidius.nl/zorg). Hier kunnen studenten een overzicht vinden van de belangrijkste zorgverleners in Utrecht. De antwoorden op vragen als ‘Valt een bezoek naar een huisartsenpost onder mijn zorgverzekering?’, ‘Waar kan ik terecht voor advies over mijn financiële situatie?’ en ‘Voor welke hulp kan ik terecht bij een Buurtteam in Utrecht?’ kunnen op deze pagina gevonden worden.

Daarnaast organiseert VIDIUS op 13 juni een symposium ‘Let’s talk about stress!’ in het Academiegebouw in Utrecht. Hierbij zullen onder andere twee (ex-)studenten komen spreken over hun ervaringen met psychische klachten. Daarna wordt het gesprek erover aangegaan met de zaal en kunnen studenten al hun vragen stellen. Ook zal de theoretische achtergrond van stress en andere psychische klachten belicht worden. Wat doen bepaalde klachten met je lichaam en brein?

Vanavond vindt de Time-Out bijeenkomst plaats, die in samenwerking met de taskforce studentenwelzijn, de Universiteitsraad en Hogeschool Utrecht georganiseerd is. Stichting Time-Out spoort studenten actief aan burn-out en prestatiedruk bespreek te maken door zelf de regie te nemen. Een Time-Out evenement is een interactieve voorstelling met theater, muziek en een live onderzoek.

Door middel van het symposium en de Time-Out voorstelling hopen wij bij te dragen aan het bespreekbaar maken van stress en andere psychische klachten onder studenten om zo het taboe dat daarop heerst te kunnen doorbreken. Kom langs en praat mee!

Ik vind het erg belangrijk om door middel van deze activiteiten een steentje bij te kunnen dragen aan de aandacht voor en de verbetering van het studentenwelzijn in Utrecht. Wat mij aanspreekt aan de zorg-portefeuille, is dat ik zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak aan de slag kan. Daarnaast kom ik in contact met veel verschillende partijen, zoals de gemeente(raad), medewerkers van de hoger onderwijsinstellingen, verschillende zorginstanties, en natuurlijk ook de studenten zelf. Het is fijn om te merken dat alle betrokken partijen het beste voor de student voor hebben. Wanneer het welzijn van een student niet in orde is, gaat dit ten koste van een zo fijn, gezellig en leerzaam mogelijke studententijd. En het kunnen genieten tijdens je studentenleven hoort altijd voorop te staan!

Vragen over de welzijnsweek of mijn andere werkzaamheden binnen de portefeuille ‘zorg’? Mail me gerust op loes@vidius.nl!

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief