VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Maatschappelijk verzet tegen komst Student Hotel Utrecht groeit

Bij een raadsinformatiebijeenkomst donderdagavond 6 april werd de komst van een Student Hotel in Utrecht besproken. VIDIUS leverde op de bijeenkomst namens verschillende studentenorganisaties een brief in, waarin aan werd gedrongen dat huisvesting voor internationale studenten ook onder het reguliere huurrecht moet vallen.

Tijdens de informatiebijeenkomst vroegen de agenderende fracties zich af of er wel behoefte is aan een hotel voor studenten in Utrecht. De geluiden uit de Utrechtse studentenwereld bewijzen het tegendeel. Donderdag tekenden meerdere studentenorganisaties, waaronder VIDIUS, een open brief aan het Utrechtse College van B&W en de gemeenteraad. De organisaties en studenten, allemaal belangenbehartigers van internationale studenten, geven in de brief aan dat huurprijsbescherming en huurbescherming noodzakelijk zijn voor de huisvesting van internationale studenten.

Ook de Universiteit Utrecht mengde zich in de discussie. De onderwijsinstelling gaf aan dat een Student Hotel geen volwaardig alternatief is voor studentenhuisvesting. Wel wordt het concept gezien als een praktische uitweg voor piekmomenten. Vanuit VIDIUS waarderen we het dat de universiteit een standpunt inneemt, want ze is een belangrijke speler. We delen de mening dat The Student Hotel geen alternatief is voor reguliere studentenhuisvesting. Dit betekent voor ons dat een Student Hotel zich net als andere huisvesters gewoon aan het huurrecht moet houden, omdat studenten er juist lange tijd wonen.

De bijeenkomst was georganiseerd naar aanleiding van schriftelijke vragen uit januari, waarin ter discussie werd gesteld of er sprake is van een huisvester of een hotel. VIDIUS roept de Utrechtse gemeenteraad op om hierover in debat te gaan en een motie over te nemen die recentelijk in de gemeenteraad Leiden werd aangenomen. Deze motie, betreffende de komst van een Student Hotel, stelt “dat een woonvorm gericht op internationale studenten moet vallen binnen huurrecht en –bescherming”. Meer studentenhuisvesting is hard nodig, maar wel met huisvesters die zich aan dezelfde spelregels houden. Hiermee worden alle studenten, Nederlandse en internationale, eerlijk behandeld.

 

Hieronder valt de open brief te lezen:

Open brief The Student Hotel 6-04-2017

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief